O knihovně

Knihovna Vám poskytuje veřejné knihovnické a informační služby jako je výpůjční služby, meziknihovní výpůjční služby a informační služby. V obecní knihovně je vám k dispozici 2300 knih. Knihy byly zakoupeny z fondu pro knihovnu a nebo obci byly darovány od občanů. Při nákupu knih se zaměřujeme na doporučenou četbu, po které je poptávka ve školním roce. Tituly doporučené četby nám dávají učitelé a sami děti při dotazech, zda ta kniha v naší knihovně je. Pokud máte zájem o konkrétní knihu, aby byla v naší knihovně k dispozici lze tento titul nakoupit nebo zapůjčit z jiné knihovny. Prosím, dejte nám vědět a my váš požadavek vezmeme na zřetel. Nyní zjišťujeme možnosti slev při nákupu knih a časopisů do knihovny v knihkupectvích a možnosti slev při nákupu knih přes internet.

 

Chtěla bych upozornit, že v naší knihovně jsme rozdělili knihy na: beletrii, detektivky, povinnou četbu, dětskou literaturu, pro mládež zde najdete i dívčí romány a pro chlapce se také nějaký titul najde. Četbu pro chlapce chceme rozšířit. Pro děti zde jsou pěkné pohádky a knihy pro školáky s velkými písmeny. Knihovna má i encyklopedie, které mohou využívat nejen školáci. Mezi žádané knihy patří osobnosti. Také zde naleznete scifi a historické knihy.

 

Dne 2. 5. 2003 byla vystavena zřizovací listina, která říká, že knihovna je organizační složkou obce. Po založení organizační složky jsme mohli vstoupit do evidence knihoven. Vstupem do této evidence naše knihovna se zprostila poplatků za autorská práva. Další výhodou je to, že si můžeme vypůjčovat knihy i od jiné knihovny. Vybrali jsme si knihovnu v Kostelci nad Orlicí. Knihovna v Kostelci má fond knih, na které ji přispívá stát grantem a může z tohoto fondu nakupovat více knih a dále je půjčovat i jiným obcím. Jednalo by se o půjčku svazku cca 50 – 60 ks knih na půl roku. Tyto knihy by byly půjčovány nejdéle na 14 dní, aby si je čtenáři mohli mezi sebou prostřídat. Taktéž na doporučenou četbu bude kladen důraz k rychlému přečtení z tohoto důvodu prostřídání knih mezi více čtenáři.