Osudy padlých občanů 1.svět války

U příležitosti výročí 660 let od nejstarší písemné zmínky o vsi Záměl bude možné na výstavách v příštím roce zakoupit dvě připravované publikace.

 

Druhá publikace od autora Milana Sedláčka se bude jmenovat OSUDY PADLÝCH OBČANŮ Z OBCE ZÁMĚL V DOBĚ PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY 1914 – 1918.

První kapitola popisuje vznik 1. sv. války, a situaci, kdy přišly do obce mobilizační vyhlášky. Následné vyhlášení války postupně přecházelo do Evropy i zámoří. Jsou zde stručně zaznamenány odvody zámělských mužů v jednotlivých letech.

        V dalších několika seznamech lze dohledat na kolik mužů z obce Záměl se vztahovala branná moc a u kolika z nich se podařilo zjistit jejich účast v bojích 1. sv. války.U jednotlivých mužů je zaznamenán datum narození, čp. domu, z kterého rukoval a případně jeho zaměstnání.

Z války se nevrátilo 26 zámělských občanů, jejich jednotlivě zpracované medailonky popisují z jaké rodiny a čp. odcházeli na určená bojiště a na jakém bojišti skončil jejich mladý život. Vše je doplněno dobovými fotografiemi a úmrtními kartičkami z registru padlých a zemřelých z Vojenského ústředního archivu v Praze.

Karel Novák, Milan Sedláček