Záměl jména místní a pomístní

U příležitosti výročí 660 let od nejstarší písemné zmínky o vsi Záměl bude možné na výstavách v příštím roce zakoupit dvě připravované publikace.

 

S názvem ZÁMĚL, JMÉNA MÍSTNÍ A POMÍSTNÍ, bude od autorů Milana Sedláčka a Karla Nováka. Její náplní je zmapování a vysvětlení jednotlivých pojmenování krajinných partií a částí osídlení na území obce a přiléhajících částech. V úvodu je vysvětleno téma publikace a definice místních a pomístních jmen. Publikace je zpracována formou místopisu.

Čtenář podniká okružní vycházku kolem Záměle. Začíná v Potštejně, kráčí střídavě sem a tam po Velké straně, na Dolním konci překračuje řeku a stejným způsobem kráčí po levém břehu nahoru. Zakončení je v centru obce.

V první kapitole je vysvětleno jméno obce a jeho vývoj, nejstarší písemné informace, zpracována nejstarší historie v návaznosti na historii panství Potštejn, pečeť, znak, zmíněno nejstarší osídlení – Doudleby nad Orlicí, Mnichovství a Mníšek.

        Druhá kapitola je věnována řece Divoké Orlici. V dalších kapitolách jsou popsána jednotlivá místa a části osídlení, jejich jména s vysvětlením, případně historie. V celkem 48 kapitolách je zmíněno 98 jmen místních a pomístních a vše je uzavřeno kapitolou závěrečnou.

Provedení: formát A5, barevná obálka na hladkém a lesklém papíře, uvnitř obálky barevné fotografie. Historické fotografie černobílé. Uprostřed publikace formou dvoustrany barevná mapa obce s čísly jednotlivých kapitol (zastavení). Titulní stranu publikace tvoří fotografie Orlice u soutoku se Zdobicí. Zdejší mělčina je jediným místem, které charakterizuje jméno obce. Fotografii zhotovil Miroslav Martinec ze Sopotnice.