Vznik volejbalu

Rekreačně se hrál volejbal na hřišti pod Marečkem.V roce1963 byl založen volejbalový oddíl a jeho vedoucím se stal A.Veverka.Vybudovalo se hřiště u mostu ve Volšině.Asi 5 let se zde hrála okresní soutěž.Oddíl měl dvě družstva mužů.Za družstvo A hráli J.Holub, J.Motl, J.Kaplan, Z.Kubáček, A.Veverka, S.Kos a K.Kopsa, za družstvo B hráči B.Ptáček, M.Dvořák, J.Zahradník, Janeček.Soutěž se hrála v neděli dopoledne,protože tenkrát ještě nebyly volné soboty.Hráči jezdili na zápasy na kolech nebo na motocyklech.Když hřiště ve Volšině muselo ustoupit výstavbě nové komunikace,zkončila tím i účast hráčů v okresní soutěži.Volejbal se hrál opět jen rekreačně na hřišti pod Marečkem.

 

Nová éra zámělského volejbalu začala 3.12.1986.Tehdy se konala ustanovující schůze volejbalového oddílu SK Záměl.Vznik oddílu byl iniciován na základě programu ČSTV na podporu a rozvoj preferovaných sportů,mezi něž volejbal patřil.V praxi to znamenalo,že takto vzniklý nový oddíl byl finančně dotován po dobu prvních 5 roků své existence částkou 10.000,-Kč na každý rok.M.Dolek, který byl v té době členem OV ČSTV i členem Okresního volejbalového svazu,využil této příležitosti a po domluvě s J.Zahradníkem,předsedou TJ Sokol Záměl a K.Mixou,který se snažil založit mládežnické družstvo děvčat, se rozhodl založit oddíl v Záměli.

 

Oddíl, jehož vedoucím se stal M.Dolek, měl 41 členů.Pod vedením trenéra K.Mixi z Vamberka trénovala dvě družstva žaček,družstvo mužů a družstvo žen trénovalo pod vedením M.Dolka.Hned v roce 1987 se začalo pravidelně trénovat v tělocvičně.Pořádalo se několik turnajů a na jaře se družstva zapojila do nemistrovských soutěží.