Knihovník roku 2014 v Kralovehradeckém kraji

28.06.2021


Pavlína Pleslová
Obecní knihovna Záměl, okr. Rychnov nad Kněžnou Paní Pavlína Pleslová převzala do své péče knihovnu v obci Záměl na Rychnovsku před jedenácti lety. Tehdy v knihovnickém oboru začínala, přesto se jí během krátké doby podařilo změnit zanedbanou knihovnu v příjemné místo, kam chodí dospělí a především děti často a rádi. Každé pondělí přicházejí děti přímo ze školy do knihovny na Pohádkové odpoledne, které je věnováno čtení nebo výtvarnému vyrábění. Pro nejmenší také paní knihovnice připravila Noc s Andersenem nebo zájezd do divadla. Knihovna v Záměli využívá pro doplňování literatury výměnné fondy a s podporou pověřené knihovny v Kostelci nad Orlicí také získala automatizovaný systém pro katalog a výpůjčky. Paní Pleslová se účastní se svou knihovnou soutěže Vesnice roku a sluší se připomenout, že v roce 2006 získala zámělská knihovna titul Knihovna roku Královéhradeckého  kraje.

zdroj článku .pdf

 

casopis U nas

 

Vyznamenané knihovnice byly postupně představeny pracovnicemi oddělení služeb knihovnám SVK HK Evou Semrádovou a Andreou Součkovou. Text byl doprovázen prezentací fotografií z knihoven, ve kterých oceněné knihovnice působí. V kategorii neprofesionálních knihovníků ocenění převzaly: Eva Kloučková ze Stěžírek, Libuše Strouhalová ze Skuřiny, Milena Havlová z Vlkova, Pavlína Pleslová ze Záměli a Jana Podlipná z Pilníkova. Při předávání zaznělo několik poděkování od přítomných starostů (nebo místostarostů). Novinkou bylo společné fotografování všech vyznamenaných knihovnic s významnými hosty, kteří předávali ocenění 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje RSDr. Ing. Otakar Ruml, předseda Ústřední knihovnické rady a ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny v Praze PhDr. Vít Richter, ředitelka Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové Mgr. Eva Svobodová a členka předsednictva výkonného výboru a předsedkyně SKIP Východní Čechy Bc. Kateřina Hubertová. Slavnostní okamžiky předávání ocenění byly završeny dalším hudebním vstupem pana Martina Brunnera. Po slavnostní části následovalo představení činnosti Střediska východočeských spisovatelů a hosta večera PaedDr. Josefa Lukáška. nejen pedagogem a spisovatelem, ale i radním Královéhradeckého kraje. Pan Lukášek potěšil přítomné autorským čtením pohádkových příběhů z Orlických hor.

 

Během občerstvení a neformálních rozhovorů přítomných hostů, mezi kterými byli i členové slovenské kulturní delegace, s knihovníky a starosty si přítomní mohli prohlédnout výstavu fotografií Jak vidím svou knihovnu, kterou na základě fotografií zaslaných z jednotlivých knihoven připravilo oddělení vnějších vztahů a marketingu služeb SVK HK, nebo mohli sledovat film o stěhování Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, který se jako připomínka nadcházejícího 65. výročí založení knihovny promítal v konferenčním sále. Kontakt na autorku: Týden knihoven 2014 v Královéhradeckém kraji akce představovány, mimo veřejné knihovny, knihovny muzeí a galerií, které se do Týdne knihoven 2014 zapojily prostřednictvím celoroční vzpomínkové kampaně vyhlášené Asociací muzeí a galerií ČR, nazvané Muzea a Velká válka aneb 100 let od vypuknutí I. světové války.

 

I některé obecní a městské knihovny připravily svůj program k TK s tematikou 1. světové války. Ostatní se držely osvědčených aktivit. Návštěvníci mohli v knihovnách využít například: čtenářské amnestie, dny otevřených dveří, burzy vyřazených knih, přihlašování nových čtenářů bez poplatků, výstavy, besedy, výtvarné a literární soutěže, Velké říjnové společné čtení, maratón čtení, divadelní představení, prodlouženou provozní dobu, noční či komentované prohlídky knihoven. A to vše jak pro veřejnost, tak pro školní kolektivy.