Ocenění, výsledky soutěží

Čistá obec Královehradeckéhop kraje na období 2022 - 2023
05.06.2023

Soutěž obcí Královéhradeckého kraje ve třídění odpadů dopadla pro naši obec opět vítězstvím. Máme hodně vytříděného odpadu na obyvatele. Do soutěže jsou automaticky zapojeny obce v Královéhradeckém kraji, jež jsou účastníky systému zpětného odběru a využití odpadů z obalů, provozovaného společností EKO-KOM. Došlo k zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.

1. místo O ČISTOU OBEC 2021 za Královéhradecký kraj ve třídění odpadů
16.05.2022

Soutěž obcí Královéhradeckého kraje v třídění odpadů s názvem „Čistá obec 2020" v kategorii od 301 do 2 000 obyvatel. Na základě celkových výsledků byla pro naší obec předána odměna 35 000 Kc

 

Výsledky jsou uvedeny na stránkách cistykraj.cz

a

vyhlášení výsledků

 

Kde nejlépe třídí ?

 

V průběhu roku 2021 to nejlíp zvládli v Malé Úpě, v Záměli a Hořicích.

 

 

Vyhlášení výsledků Čistá obec proběhlo v prostorách Muzea východních Čech v Hradci Králové 16. května 2022 Ani problémy, které nás v posledních měsících a letech provázejí, nezastavily stále rostoucí chuť Čechů třídit svůj odpad a méně zatěžovat životní prostředí. I letos tak mohli být vyhlášeni vítězové soutěže Čistá obec. V ní obce a města Královéhradeckého kraje přátelsky soupeří o to, čí obyvatelé lépe třídí odpad.

„Třídění odpadu považuji za dnes už běžnou součást života moderního člověka, něco, co by pro každého z nás mělo být naprosto přirozené,“ říká náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje pro oblast životního prostředí, zemědělství a vodohospodářství Pavel Bělobrádek. „Dlouhou dobu to tak ale nebylo a všichni jsme se to museli naučit. Soutěž Čistá obec ukazuje, jak se nám v tomto směru daří zlepšovat. A protože zároveň sama ke třídění obce a jejich obyvatele motivuje, má velký smysl.

Klání o vítězné příčky v soutěži Čistá obec se účastní všechny obce Královéhradeckého kraje, které jsou zapojené do systému zpětného odběru a využití obalových materiálů. Ten provozuje Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s. Soutěže se pořádají i v ostatních regionech, i v celostátním srovnání jsou na tom ale obce a města ze severovýchodu Čech velmi dobře. „Svou roli v tom může hrát skutečnost, že je Královéhradecký kraj turisticky oblíbeným regionem a zdejší obyvatelé ho pro sebe i pro jeho návštěvníky chtějí udržovat čistý,“ domnívá se regionální manažer společnosti EKO-KOM Jiří Záliš, podle kterého za úspěchy může být i obliba soutěže mezi občany a snaha v ní vyniknout.

Aby soutěž Čistá obec byla spravedlivá, je rozdělená do tří kategorií podle velikosti sídel. Ta nejmenší soutěží v kategorii do tří set obyvatel, střední obce, městysy a malá města mají kategorii od 301 do dvou tisíc obyvatel, městům pak patří kategorie nad dva tisíce obyvatel. Oceňují se přitom nejen tři nejlepší v každé z kategorií, ale také takzvaní Skokani roku, tedy obce, které se v uplynulém roce ve třídění nejvíce zlepšily.

 

OBCE DO DVOU TISÍC OBYVATEL

Ani v kategorii středních sídel se při přehledu úspěšných obcí příliš nepodíváme do nížiny. Třetí místo tady obsadil městys Černý Důl. Ten znají všichni, kteří za rekreačními pobyty nebo výlety míří do Krkonoš. S popularitou s ním může směle soupeřit držitel stříbrné příčky letošního ročníku Čisté obce. Tím je totiž obec Adršpach. Její starostku Danu Cahovou nečekaný úspěch překvapil. „Musím samozřejmě hlavně poděkovat občanům, protože oni třídí,“ reagovala starostka, která za dobrým umístěním v soutěži vidí prosbu směřovanou občanům, aby odpad třídili. „Snaží se, abychom měli hezky čistou obec, tak jsme takhle krásně dopadli.

Na velkého konkurenta by si tak možná měli dávat pozor v Záměli. Ačkoliv i v obci nedaleko hradu Potštejn ukázali, že třídit umí. Důkazem budiž, že loni si na vyhlášení výsledků soutěže Čistá obec přišli pro bronz, letos už vystoupali na příčku nejvyšší.

Více informací nejen o soutěži, ale i o dalších projektech, je možné najít na internetových stránkách www.cistykraj.cz.

3. místo O ČISTOU OBEC 2020 za Královéhradecký kraj ve třídění odpadů
23.06.2021

XV. ročník soutěže obcí Královéhradeckého kraje v třídění odpadů s názvem „Čistá obec 2020" v kategorii od 301 do 2 000 obyvatel. Na základě celkových výsledků byla pro naší obec předána odměna 20 000 Kc

Výsledky jsou uvedeny na stránkách cistykraj.cz

a

vyhlášení výsledků

 

OBCE DO DVOU TISÍC OBYVATEL

 

V kategorii obcí, které mají více než tři stovky, ale zároveň méně než dva tisíce obyvatel, získala pomyslnou bronzovou medaili za třetí místo Záměl. Ta leží na Divoké Orlici nedaleko hradu Potštejn. Necelá pětistovka obyvatel žije v Podkrkonoší v obci Třebihošť, která se umístila na druhém místě. Ta byla loni na místě prvním, které pro letošek přepustila obci Vernéřovice, kde loni brali třetí místo.  Nový vítěz kategorie leží na česko-polských hranicích na Broumovsku v krásné krajině Adršpachu. „Umístění je výsledkem dlouhodobé práce vedení obce,“ konstatoval její starosta Tomáš Havrlant. „Chtěli jsme najít systém, který by stavěl na individuální odpovědnosti za tvorbu odpadů. Motivaci vidíme v tom, že si každý občan zaplatí pouze za odpad, který vyprodukuje. Kdo netřídí, špatně třídí nebo topí uhlím, ten zaplatí víc, rodiny, ve kterých se třídí, zaplatí minimální obnos.“ Zjevně úspěšný postup, který ve Vernéřovicích zvolili, ovšem podle nového zákona o odpadech pravděpodobně nebude přípustný. Varianty, které nabízí pro motivaci občanů třídit, jsou podle starosty pro obec administrativně příliš náročné a bude tedy zřejmě nutné zvolit paušální platby. „Ten, kdo je zvyklý třídit, bude pravděpodobně třídit dál, ale už neušetří peníze,“ dodává starosta, který doufá, že třeba prováděcí vyhláška k zákonu ještě možnost jednoduše motivovat občany k třídění malým obcím nějakým mechanismem ponechá.

V třídění odpadů se v této kategorii v roce 2020 zlepšili občané obce Pohoří u Dobrušky, která tak získala titul Skokan roku.

 

Knihovník roku 2014 v Kralovehradeckém kraji
16.11.2014

Pavlína Pleslová
Obecní knihovna Záměl, okr. Rychnov nad Kněžnou Paní Pavlína Pleslová převzala do své péče knihovnu v obci Záměl na Rychnovsku před jedenácti lety. Tehdy v knihovnickém oboru začínala, přesto se jí během krátké doby podařilo změnit zanedbanou knihovnu v příjemné místo, kam chodí dospělí a především děti často a rádi. Každé pondělí přicházejí děti přímo ze školy do knihovny na Pohádkové odpoledne, které je věnováno čtení nebo výtvarnému vyrábění. Pro nejmenší také paní knihovnice připravila Noc s Andersenem nebo zájezd do divadla. Knihovna v Záměli využívá pro doplňování literatury výměnné fondy a s podporou pověřené knihovny v Kostelci nad Orlicí také získala automatizovaný systém pro katalog a výpůjčky. Paní Pleslová se účastní se svou knihovnou soutěže Vesnice roku a sluší se připomenout, že v roce 2006 získala zámělská knihovna titul Knihovna roku Královéhradeckého  kraje.

zdroj článku .pdf

 

casopis U nas

 

Vyznamenané knihovnice byly postupně představeny pracovnicemi oddělení služeb knihovnám SVK HK Evou Semrádovou a Andreou Součkovou. Text byl doprovázen prezentací fotografií z knihoven, ve kterých oceněné knihovnice působí. V kategorii neprofesionálních knihovníků ocenění převzaly: Eva Kloučková ze Stěžírek, Libuše Strouhalová ze Skuřiny, Milena Havlová z Vlkova, Pavlína Pleslová ze Záměli a Jana Podlipná z Pilníkova. Při předávání zaznělo několik poděkování od přítomných starostů (nebo místostarostů). Novinkou bylo společné fotografování všech vyznamenaných knihovnic s významnými hosty, kteří předávali ocenění 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje RSDr. Ing. Otakar Ruml, předseda Ústřední knihovnické rady a ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny v Praze PhDr. Vít Richter, ředitelka Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové Mgr. Eva Svobodová a členka předsednictva výkonného výboru a předsedkyně SKIP Východní Čechy Bc. Kateřina Hubertová. Slavnostní okamžiky předávání ocenění byly završeny dalším hudebním vstupem pana Martina Brunnera. Po slavnostní části následovalo představení činnosti Střediska východočeských spisovatelů a hosta večera PaedDr. Josefa Lukáška. nejen pedagogem a spisovatelem, ale i radním Královéhradeckého kraje. Pan Lukášek potěšil přítomné autorským čtením pohádkových příběhů z Orlických hor.

 

Během občerstvení a neformálních rozhovorů přítomných hostů, mezi kterými byli i členové slovenské kulturní delegace, s knihovníky a starosty si přítomní mohli prohlédnout výstavu fotografií Jak vidím svou knihovnu, kterou na základě fotografií zaslaných z jednotlivých knihoven připravilo oddělení vnějších vztahů a marketingu služeb SVK HK, nebo mohli sledovat film o stěhování Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, který se jako připomínka nadcházejícího 65. výročí založení knihovny promítal v konferenčním sále. Kontakt na autorku: Týden knihoven 2014 v Královéhradeckém kraji akce představovány, mimo veřejné knihovny, knihovny muzeí a galerií, které se do Týdne knihoven 2014 zapojily prostřednictvím celoroční vzpomínkové kampaně vyhlášené Asociací muzeí a galerií ČR, nazvané Muzea a Velká válka aneb 100 let od vypuknutí I. světové války.

 

I některé obecní a městské knihovny připravily svůj program k TK s tematikou 1. světové války. Ostatní se držely osvědčených aktivit. Návštěvníci mohli v knihovnách využít například: čtenářské amnestie, dny otevřených dveří, burzy vyřazených knih, přihlašování nových čtenářů bez poplatků, výstavy, besedy, výtvarné a literární soutěže, Velké říjnové společné čtení, maratón čtení, divadelní představení, prodlouženou provozní dobu, noční či komentované prohlídky knihoven. A to vše jak pro veřejnost, tak pro školní kolektivy.

Knihovna roku 2006
05.10.2006

Nominace na udělení ceny Knihovna roku 2006 v kategorii "základní knihovna". Velmi dobré umístění knihovny; široká škála služeb; zapojení do celostátně vyhlašovaných akcí; práce s dětmi paní knihovnice Pavlíny Pleslové.

 

Slavnostní vyhlášení ceny Ministerstva kultury ČR "Knihovna roku 2006" se uskutečnilo ve čtvrtek 5. října 2006 od 11.00 v Zrcadlové kapli Klementina v Národní knihovně ČR v Praze.

2003 Zlatý kolovrat Marie Peterková
15.11.2003

V období velikonoc si pokaždé vzpomenu na paní Marii Peterkovou, která každoročně přijížděla do knihovny ukazovat techniky vyškrabávaných vajíček a zdobení slámou. Přínosem pro čtenáře bylo, že si mohli zkusit ozdobit svoje vajíčko pomocí jejích zkušeností. V prosinci v roce 2003 obdržela cenu kraje za lidovou tvorbu Zlatý kolovrat. V současné době v Muzeu v Hradci Králové probíhá výstava Velikonoce v muzeu, která doplňuje výstavu Zlatý kolovrat a je možné shlédnout i její práci. Za knihovnu Pavlína Pleslová

 

Cena je určena tvůrcům v oblasti tradičních lidových řemesel, případně těm, kteří se o jejich udržování a rozvoj zasloužili. Cena se uděluje každoročně. Poprvé byly ceny předány v roce 2002. Udělování ceny probíhá v souladu s vládní Koncepcí účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice. Cenu zpravidla předává hejtman Královéhradeckého kraje za účasti člena Rady Královéhradeckého kraje s příslušnou gescí. K předání ocenění jsou zváni i zástupci obce – města, ve kterých laureáti žijí. V současné době ocenění dostávají plaketu a věcný dar. V roce 2002 se udělovala cena v podobě reliéfní dřevořezby, kterou zhotovil Ing. Jindřich Rychter z Hradce Králové. Od roku 2003 se uděluje keramická plaketa z dílny Mgr. Františka Juračky z Holic v Čechách.
Muzeum východních Čech v Hradci Králové ve spolupráci s Královéhradeckým krajem uspořádalo v roce 2011 výstavu „Zlatý kolovrat“, která prezentovala oceněné rukodělné výrobce za zachování řemeslné tradice.

2003
1) Marie Peterková, Rychnov nad Kněžnou, vamberské kraslice
2) Ing. Oldřich Kvapil, Hořice, řezbářství – formy na perník
3) Jiřina Vyčichlová, Hronov, hronovické pečivo

 

více na stránkách muzea Východních Čech