Čistá obec Královehradeckéhop kraje na období 2022 - 2023

31.07.2023


Soutěž obcí Královéhradeckého kraje ve třídění odpadů dopadla pro naši obec opět vítězstvím. Máme hodně vytříděného odpadu na obyvatele. Do soutěže jsou automaticky zapojeny obce v Královéhradeckém kraji, jež jsou účastníky systému zpětného odběru a využití odpadů z obalů, provozovaného společností EKO-KOM. Došlo k zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.