Schválený rozpočet v tomto a předchozích letech

Základním právním předpisem pro tvorbu, obsah a funkci rozpočtů obcí, dále pak rozpočtového výhledu, rozpočtového procesu a závěrečného účtu, je zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

 

Rozpočet obce je finanční plán, jímž se řídí její hospodaření. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního roku v návaznosti na rozpočtový výhled, dále na základě údajů z rozpisu státního rozpočtu na příslušný rok a v návaznosti na jiné veřejné rozpočty, k nímž má obec finanční vztah.

 

Rozpočet se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný, ale může být schválen i jako přebytkový, jestliže některé příjmy daného roku jsou určeny k využití v následujících letech, nebo jsou-li určeny ke splácení jistiny úvěru. Rozpočet může být schválen jako schodkový a to pouze v případě, že schodek bude možné uhradit některými z následujících možností:

 

finančními prostředky z minulých let, smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem, návratnou finanční výpomocí nebo výnosem z prodeje vlastních dluhopisů, prodejem finančních aktiv, vázaných v jiné formě, než jsou peněžní prostředky na bankovním účtu (dlužné nebo majetkové cenné papíry).

 

Z výše uvedeného vyplývá, že nesmí dojít ke schválení schodkového rozpočtu, jež nebude mít schodek finančních prostředků krytý.

 

Získejte oficiální, centrální a validní data o hospodaření státu, měst, obcí a příspěvkových organizací: https://monitor.statnipokladna.cz/

 

rok 2007

 

rok 2008

 

rok 2009

 

rok 2010

 

rok 2011

 

rok 2012

 

rok 2013

 

rok 2014

 

rok 2015

 

rok 2016

 

rok 2017

 

rok 2017 rozpočet pro ZŠ a MŠ Záměl

 

Střednědobý rozpočtový výhled do roku 2020

 

rok 2018

 

rok 2018 rozpočet ZŠ a MŠ Záměl

 

Střednědobý rozpočtový výhled obce Záměl 2019 -2021

 

Střednědobý rozpočtový výhled ZŠ a MŠ Záměl 2019 - 2021

 

rok 2019

 

rok 2019 rozpočet pro ZŠ a MŠ Záměl

 

Střednědobý rozpočtový výhled obce Záměl 2020-2022 

 

Střednědobý rozpočtový výhled obce ZŠ a MŠ Záměl 2020-2022

 

rok 2020

 

rok 2020 rozpočet pro ZŠ a MŠ Záměl

 

Střednědobý rozpočtový výhled obce Záměl 2021-2023

 

Střednědobý rozpočtový výhled obce ZŠ a MŠ Záměl 2021-2023

 

rok 2021

 

rok 2021 rozpočet pro ZŠ a MŠ Záměl

 

Střednědobý rozpočtový výhled obce Záměl 2022-2024

 

Střednědobý rozpočtový výhled obce ZŠ a MŠ Záměl 2022-2024

 

rok 2022

 

rok 2022 rozpočet pro ZŠ a MŠ Záměl

 

Střednědobý rozpočtový výhled na rok 2023 až 2025

 

Střednědobý rozpočtový výhled obce ZŠ a MŠ Záměl 2023-2025

 

rok 2023

 

rok 2023 rozpočet pro ZŠ a MŠ Záměl

 

Střednědobý rozpočtový výhled na rok 2024 až 2026

 

Střednědobý rozpočtový výhled obce ZŠ a MŠ Záměl 2024-2026

 

rok 2024

 

rok 2024 rozpočet pro ZŠ a MŠ Záměl

 

Střednědobý rozpočtový výhled na rok 2025 až 2027

 

Střednědobý rozpočtový výhled obce ZŠ a MŠ Záměl 2025-2027