Zpracovaní osobních údajů

Obec Záměl provádí zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon, nebo má k jejich zpracování povolení Úřadu na ochranu osobních údajů

 

Ověřování podpisů a listin

Účel zpracování: agenda ověřování podpisů a listin
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o ověření podpisu, nebo listiny
Kategorie příjemců údajů: obec Záměl
Doba uchování: 10 let

 

Evidence daní a poplatků

Účel zpracování: evidence daní a poplatků
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: plátci daní a poplatků
Kategorie příjemců údajů: obec Záměl
Doba uchování: 20 let

 

Obecně prospěšné práce 

Účel zpracování: zajištění výkonu obecně prospěšných prací
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje (zdravotní stav)
Kategorie subjektu údajů: odsouzený k výkonu obecně prospěšných prací
Kategorie příjemců údajů: Obec Záměl
Doba uchování: 5 let

 

Vydávání voličských průkazů

Účel zpracování: zajištění voleb – vydávání voličských průkazů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o voličský průkaz
Kategorie příjemců údajů: Obec Záměl
Doba uchování: 5 let

 

Volební komise 

Účel zpracování: zajištění voleb
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: členové volebních komisí
Kategorie příjemců údajů: Obec Záměl
Doba uchování: 5 let

 

Volební seznamy

Účel zpracování: stálý seznam voličů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: občané obce Záměl starší 18 let
Kategorie příjemců údajů: Obec Záměl
Doba uchování: stále - seznam je průběžně aktualizován

 

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci
Kategorie příjemců údajů: Obec Záměl
Doba uchování: 15 let

 

Hlášení pobytu obyvatel 

Účel zpracování: hlášení pobytu obyvatel
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: osoby ohlašující pobyt na území města Rychnov nad Kněžnou
Kategorie příjemců údajů: Obec Záměl, Ministerstvo vnitra ČR
Doba uchování: 50 let

 

Personální a mzdová agenda 

Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva, ředitelé příspěvkových organizací zřízených městem, členové volebních komisí
Kategorie příjemců údajů: Obec Záměl, OSSZ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, banky, penzijní fondy, inspektorát práce, úřad práce
Doba uchování: 5 nebo 10 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)

 

Evidence čtenářů obecní knihovny 

Účel zpracování: evidence poplatků
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: návštěvníci obecní knihovny
Kategorie příjemců údajů: Obec Záměl
Doba uchování: 5 let

 

Životní jubilea občanů

Účel zpracování: zasílání blahopřání k významných životním výročím
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, data narození
Kategorie subjektu údajů: občané obce Městský úřad Rychnov nad Kněžnou starší 65 let
Kategorie příjemců údajů: Obec Záměl
Doba uchování: stále - seznam je průběžně aktualizován