ÚŘEDNÍ DESKA - 2018


Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace
31.12.2018 28.01.2019 Rozpočtová opatření 28 278.55 kB
28.12.2018 28.01.2019 Usnesení č. 2/2018 124.51 kB
21.12.2018 20.02.2019 Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky " Protipovodňová opatření v obci Záměl rozhlas" 162.23 kB
21.12.2018 20.02.2019 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky " Protipovodňová opatření v obci Záměl" 144.12 kB
18.12.2018 17.12.2019 Rozpočet obce na rok 2019 625.53 kB
18.12.2018 17.12.2019 Rozpočet ZŠ a MŠ Záměl rok 2019 218.31 kB
18.12.2018 17.12.2019 Střednědobý rozpočtový výhled 2020-2022 749.13 kB
18.12.2018 17.12.2019 Střednědobý rozpočtový výhled ZŠ a MŠ Záměl 2020-2022 217.83 kB
18.12.2018 28.01.2019 Rozpočtová opatření 27 152.03 kB
18.12.2018 11.03.2019 Oznámení obce Záměl dle změny zák. 250/2000Sb. v souvislosti s novým zákonem 27/2017Sb. 359.78 kB
07.12.2018 11.01.2019 Veřejné zasedání zastupitelstva obce 17.12.2018 83.33 kB
03.12.2018 25.01.2019 Návrh Rozpočtu DSO Mikroregionu Rychnovsko 2019 297.64 kB
30.11.2018 28.01.2019 Rozpočtová opatření 26 231.75 kB
26.11.2018 18.12.2018 Návrh střednědobého rozpočtového výhledu 2020-2022 749.02 kB
26.11.2018 18.12.2018 Návrh střednědobého rozpočtového výhledu ZŠ a MŠ 2020-2022 563.47 kB
23.11.2018 07.01.2019 Zahájení řízení veř. vyhlášky dostavba kanal ČOV 566.36 kB
23.11.2018 07.01.2019 Zahájení řízení veř. vyhlášky dostavba kanál ČOV situační plán 521.1 kB
23.11.2018 28.01.2019 Rozpočtová opatření 25 153.97 kB
13.11.2018 12.12.2018 Veřejná vyhláška oznamující veřejné projednání Aktualizace zásad územního rozvoje Královehradeckého 492.11 kB
12.11.2018 18.12.2018 Návrh rozpočtu pro rok 2019 ZŠ a MŠ Záměl 289.36 kB
12.11.2018 18.12.2018 Návrh rozpočtu obce Záměl rok 2019 příjmy a výdaje 736.93 kB
06.11.2018 31.12.2020 Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přeprav 563.63 kB
06.11.2018 28.12.2018 Rozpočtová opatření 23,24 112.79 kB
06.11.2018 28.12.2018 Usnesení č. 1/2018 131.07 kB
06.11.2018 12.11.2019 Výkaz pro plnění rozpočtu FIN 2-12 68.28 kB
30.10.2018 12.12.2018 Vyhlášení veřejné zakázky 55.57 kB
22.10.2018 06.11.2018 Ustavující zasedání zastupitelstav obce Záměl 189.11 kB
15.10.2018 06.11.2018 Rozpočtová opatření 19,20,21,22 524.96 kB
06.10.2018 12.11.2018 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Záměl 348.09 kB
24.09.2018 06.11.2018 Usnesení č. 47/2018 115.32 kB
24.09.2018 06.11.2018 Rozpočtová opatření 18 253.35 kB
17.09.2018 12.11.2018 Veřejná vyhláška Zásad územního rozvoje Kralovehradeckého kraje 453.76 kB
10.09.2018 12.11.2018 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 159.36 kB
10.09.2018 12.11.2018 Ukončešní období mimořádných klimatických podmínek 98.3 kB
07.09.2018 24.09.2018 Veřejné zasedání dne 17.9.2018 49.02 kB
29.08.2018 12.11.2018 Stanovení přechodné úpravy provozu - veřejná vyhláška 570.39 kB
27.08.2018 24.09.2018 Usnesení č. 46/2018 87.18 kB
27.08.2018 24.09.2018 Rozpočtová opatření 16, 17 219.86 kB
22.08.2018 12.11.2018 Záměr pronájmu části č.p. 227 dílna kovárna 179.78 kB
13.08.2018 10.09.2018 Upozornění vlastníku a uživatelům pozemku odstranění a okleštění stromoví do 30.3.2019 vysoké napětí 414.65 kB
08.08.2018 29.08.2018 přerušení dodávky elektřiny 106.15 kB
08.08.2018 07.09.2018 Veřejné zasedání ZO 20.8.2018 53.44 kB
02.08.2018 12.11.2018 VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE 78.06 kB
25.07.2018 10.09.2018 Vyhlášení počátku období mimořádných klimatických podmínek 116.67 kB
11.07.2018 29.08.2018 Oznámení odesilatele o neúspěšném doručení a výzva k vyzvednutí zásilky 307.22 kB
09.07.2018 27.08.2018 Rozpočtová opatření 13,14,15 177.92 kB
09.07.2018 27.08.2018 Usnesení č. 45/2018 82.23 kB
02.07.2018 02.08.2018 Registrační úřad pro volby do zastupitelstv obcí v termínu 5.a6.října 2018 169.24 kB
27.06.2018 09.07.2018 Usnesení č. 44/2018 110.07 kB
25.06.2018 09.07.2018 Mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva obce Záměl 48.79 kB
19.06.2018 02.07.2018 Volby do zastupitelstava obce 2018 počet členů zastupitelstva 70.91 kB
11.06.2018 29.08.2018 Změny ve vydání cestovních pasů od 1.7.2018 274.68 kB
11.06.2018 29.08.2018 Změny ve vydání občanských průkazů od 1.7.2018 384.95 kB
11.06.2018 04.06.2019 Závěrečný účet Mikroregionu Rychnovsko za rok 2017 2.05 MB
08.06.2018 27.06.2018 Veřejné zasedání ZO 80.79 kB
07.06.2018 03.06.2019 Závěrečný účet DSO Orlice za rok 2017 1.27 MB
07.06.2018 03.06.2019 Závěrečný účet DSO Orlice za rok 2017 oznamení dokumentů k nahlédnutí 220.98 kB
06.06.2018 11.07.2018 Zahájení řízení č.j. SPR-17827/2018-MA Živnostenský úřad 222.34 kB
04.06.2018 09.07.2018 Rozpočtová opatření 10,11,12 182.97 kB
28.05.2018 27.06.2018 Usnesení č. 43/2018 110.06 kB
22.05.2018 13.05.2019 Závěrečný účet1 177.92 kB
22.05.2018 13.05.2019 Závěrečný účet2 1.57 MB
22.05.2018 13.05.2019 Závěrečný účet3 805.91 kB
22.05.2018 13.05.2019 Závěrečný účet4 2.06 MB
22.05.2018 13.05.2019 Závěrečný účet5 2.62 MB
22.05.2018 13.05.2019 Závěrečný účet6 1.79 MB
11.05.2018 28.05.2018 Veřejné zasedání ZO 213.64 kB
02.05.2018 04.06.2019 Závěřečný účet DSO Mikroregionu Rychnovsko za rok 2017 84.26 kB
02.05.2018 04.06.2018 Rozpočtová opatření č. 7,8,9 450.08 kB
30.04.2018 13.08.2018 Informace pro zájemce o užívání nemovitých věcí, se kterými je Státní pozemkový úřad příslušný hospo 1.12 MB
30.04.2018 29.08.2018 AQUA servis - porovnání výpočtu ceny pro vodné a stoční podle cenových předpisů rok 2017 229.33 kB
27.04.2018 30.04.2018 Úplna uzavírka sil 114 Potštejn 28.4. - 29.4.2018 126.09 kB
25.04.2018 04.06.2018 Finanční úřad informace k dani z nemovitosti 626.5 kB
25.04.2018 04.06.2018 Návrh závěrečný účet1 1.79 MB
25.04.2018 04.06.2018 Návrh závěrečný účet2 1.57 MB
25.04.2018 04.06.2018 Návrh závěrečný účet3 805.91 kB
25.04.2018 04.06.2018 Návrh závěrečný účet4 2.06 MB
25.04.2018 04.06.2018 Návrh závěrečný účet5 2.62 MB
23.04.2018 28.05.2018 Usnesení č. 42/2018 103.41 kB
23.04.2018 04.06.2018 Stanovení PÚP na sil. I/14 Potštejn směrový oblouk 1.43 MB
16.04.2018 25.04.2018 Úplná uzavírka silnice I/14 od 16.4. - 4.5.2018 3.47 MB
13.04.2018 16.04.2018 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy objížďka na silnici I/14 v Potštejn 649.04 kB
11.04.2018 04.06.2018 Přechodná úprava provozu 209.36 kB
09.04.2018 04.06.2018 ČD výlukový jízdní řád od 19.4 - 3.5. 841.91 kB
09.04.2018 04.06.2018 Úplná uzavírka silnice I/14 od 16.4. - 4.5.2018 673.93 kB
06.04.2018 23.04.2018 Veřejné zasedání ZO 48.79 kB
02.04.2018 11.05.2018 Rozpočtová opatření č. 4,5,6 244.61 kB
28.03.2018 23.04.2018 Usnesení č. 41/2018 84.23 kB
22.03.2018 13.08.2018 Komplexní pozemkové úpravy Vyhnánov k.ú Doudleby nad Orlicí 113.05 kB
14.03.2018 11.04.2018 Výzva čj SPR-24496/2017-MA 283.45 kB
12.03.2018 25.04.2018 A č. 3 ZUR KHK - projednani Zpravy - doručení obcím KHK_1 70.67 kB
12.03.2018 25.04.2018 A č. 3 ZUR KHK - projednani Zpravy - doručení obcím KHK_2 538.19 kB
09.03.2018 28.03.2018 Veřejné zasedání ZO 48.79 kB
28.02.2018 28.03.2018 Rozpočtová opatření č. 3 36.81 kB
26.02.2018 28.03.2018 Seznam nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem 144.68 kB
26.02.2018 28.03.2018 Usnesení č. 40/2018 90.94 kB
26.02.2018 28.03.2018 Zápis zastupitelstva 40/2018 121.66 kB
15.02.2018 02.05.2018 Návrh rozpočtu DSO Orlice na rok 2018 193.36 kB
13.02.2018 13.08.2018 Veřejná vyhláška Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královehradeckého kraje 283.78 kB
12.02.2018 11.04.2018 Pozemkový úřad pronájem 949.34 kB
12.02.2018 11.04.2018 Finanční úřad rozšíření úředních hodin 642.5 kB
09.02.2018 26.02.2018 Veřejné zasedání ZO 76.46 kB
05.02.2018 11.04.2018 Oznámení o zahájení stavebního řízení 118.99 kB
31.01.2018 12.03.2018 Rozpočtová opatření č. 1,2 372.54 kB
27.01.2018 21.02.2018 Volby prezidenta České republiky II. kolo 73.78 kB
24.01.2018 26.02.2018 Usnesení č. 39/2017 201.14 kB
24.01.2018 26.02.2018 Rozpočtové opatření 2017 338.05 kB
24.01.2018 26.02.2018 Rozpočtové opatření č. 29 998.48 kB
13.01.2018 27.01.2018 Volby prezidenta České republiky 191.55 kB
05.01.2018 07.01.2019 Plán veřejných zasedání na rok 2018 64.79 kB
05.01.2018 24.01.2018 Zasedání zastupitelstva 15.1.2018 48.79 kB

Ostatní roky

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009