O nás

Sbor dobrovolných hasičů Záměl

Psal se den 12. únor roku 1883, kdy zastupitelstvo obce Záměle v čele se starostou Antonínem Hlaváčkem (čp. 61) rozhodlo o založení dobrovolného sboru hasičského.

Posláním sboru byla samaritánská činnost (v roce 1951 nahrazena Československým červeným křížem) a zabezpečení obce před požáry a při povodních. Na výzvu starosty se přihlásilo na 37 mužů. Až v roce 1934 se staly členy sboru i ženy. Díky nim vznikl Dorostový ženský oddíl. Ženy ve sboru byly do roku 1966. Navázání tradice žen ve sboru došlo až v roce 2007.

Sbor vyjížděl k požárům nejen v obci, ale i do okolních obcí např. do Doudleb nad Orlicí, Vamberka, Prorub, Sopotnice, Merklovic.

Sbor se věnoval i kulturní činnosti. Součástí sboru byl zábavný kroužek sborový, který sehrával mnoho divadelních her, pořádal tzv. okrsková cvičení (dnes okrskové soutěže), pálení vatry a plesy. Na těchto společenských událostech zajišťovali občerstvení formou bufetu.

Současný sbor jde stále v duchu zakladatelů. Účastní se okrskových a dalších soutěží, pořádá společenské akce pro obyvatele obce Záměl např. Pálení čarodějnic a Soutěž v požárním útoku. Spolupořádá s Kulturním a sociálním výborem obce Záměl další akce: ples, Dětský karneval atd. Součástí sboru je Jednotka sboru dobrovolných hasičů, která zajišťuje ochranu před požáry a pomoc při povodních.