Ohlášení pálení klestí

Odesláním formuláře Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje nepovoluje pálení. Odesláním vyplněného formuláře je Vaše pálení evidováno Operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje. Evidence slouží jen pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.

Ohlašovatel pálení bere na vědomí veškeré povinnosti stanovené Nařízením Královéhradeckého kraje
č. 3/2002 ze dne 9. října 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

HZS Královéhradeckého kraje upozorňuje oznamovatele, že pálení rostlinných zbytků na území obce/města může být v rozporu s obecně závaznou vyhláškou k ochraně ovzduší.

 

 

Formulář pro ohlášení pálení klestí na stránkách Hasičský Záchranný Sbor Královéhradeckého kraje