Osobnosti Záměl

Sportovní osobnosti Záměl:

 

Roman Plesl - V roce 2014 s tímto modelem Roman Plesl vyhrál krásné třetí místo v závodech SCSA Spring Open 2014 v Cíně Sportsmann Clase. Na závody přijel nový účastník kategorie F3K, Roman Plesla který též vyrábí své vlastní modely DESTINY (Osud). Byl již na závodech v Dánsku, kde se konalo mistrovství světa F3K. Soutěžní házedlo pojmenované Destiny vyrábí Roman Plesl, snad největší fanda a nadšenec kategorie F3K  (házecí kluzáky řízené rádiem). Destiny je určeno pro soutěžní i rekreační létání se starty s otočkou. Takový model v sobě musí nést protichůdné vlastnosti, např. nízkou hmotnost x pevnost, velmi dobrou ovladatelnost x stabilitu. Vývoj modelu splňujícího tyto vlastnosti trval dva roky.  článek vyšel i v novinách Vyprávění o závodech a olympijském městě Sanshui.

  

 

Marian Příhoda – ve svých dvanácti letech v roce 2010 se stal mistrem ČR v nohejbale ve dvojcích ml. žáků. Narodil se v červenci 1998. Marian Příhoda je opět mistrem ČR v nohejbale ve trojcích st. žáků na 19. GALA MČR st. žáků v roce 2013. Měsíce příprav se vyplatily a šampionát byl nohejbalovou veřejností označen jako jeden z vůbec nejkrásnějších a nejlépe připravených. Radost pořadatelů se ještě znásobila poté, co si nejcennější medaile na krk pověsili odchovanci oddílů Lukáš Kábrt z Rychnovka a Marian Příhoda ze Záměle.

 

Jaroslav Mach – mistr Evropy v leteckém modelářství kategorie F 1- E (svahové větroně).  K modelářství se dostal ve svých 11 letech. Narodil se v květnu 1959. Jeho prvním vzorem a učitelem byl Tomáš Krupička ze Záměle. Zprvu mu jeho první výtvory nelétaly, prostě každý začátek je těžký. Svou houževnatostí, pílí a zapáleností pro tento sport, však začal postupně dosahovat prvních úspěchů. Přes upoutané modely a rádiem řízená letadla se dostal až ke kategorii F 1 – E (volně létající svahové větroně). Jako člen ZO AMK Kostelec na ME v roce 1986 ve Wassercuppe (NSR),byl členem vítězného družstva, v jednotlivcích v této kategorii získal 3. místo. V roce 1987 vybojoval 1. místo na ME, ve svých osmadvaceti letech se stal mistrem sportu a byl členem reprezentačního družstva ČSSR. Toto jsou jeho největší úspěchy, protože se MS v tomto druhu sportu nepořádalo. Po celé ty roky až do dnešních dní věnuje tomuto sportu všechen svůj čas. 

 

 

Loutkářský výtvarník, umělecký řezbář, sochař s dílnou v Záměli:

 

Jaroslav Doležal - Loutkářský výtvarník, řezbář, sochař. Výtvarník a umělecký řezbář s dílnou v Záměli. Řezbářská dílna skrývá poetické artefakty grafik, kreseb, loutek, řezeb a soch jak ze dřeva, mramoru i pískovce.

Vystudoval v letech 1963–1967 Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně (obor hračka-loutka) a jeho další osudy byly spjaty s královehradeckým divadlem DRAK. Hned po škole zde absolvoval krátkou praxi a již tehdy byl zcela zaujat prací řezbáře a scénografa Františka Vítka, který ovlivnil i jeho další tvorbu. Do divadla DRAK nastoupil Doležal až po vojně v roce 1969 jako technolog. Setkal se tam i s dalšími výtvarníky: Pavlem Kalfusem, Věrou Říčařovou, Petrem Matáskem a ve svých následných působištích i s Miroslavem Melenou či Aloisem Tománkem. V DRAKu působil ve dvou etapách, nejprve v období 1969–1974 a později v letech 1976–1994. Dvě sezóny (1974–1976) byl v Naivním divadle v Liberci. Jako řezbář musel zvládnout styl těchto výtvarníků a zároveň nezapomenout na svou vlastní volnou tvorbu.

Doležalovo řezbářské umění i divadelní zkušenost ho přivedly jako externího pedagoga i na katedru alternativního a loutkového divadla DAMU, kde od roku 1993 působil. Řada studentů vzpomíná na jeho pedagogické vedení a zahraniční studenti, se kterými zde spolupracoval, se na něj obrátili i v případě dvojí krátké pedagogické stáže (2010, 2012) v Jižní Koreji (Soul). Ve svém životopise se Doležal může pochlubit řadou výstav samostatných (doma i v zahraničí) i mnoha výstavami společnými. Jeho dílo mohli obdivovat v Budapešti, Vídni a v poslední době putovaly jeho loutky do Tokia i do Soulu.

V současnosti Doležal působí jako umělec ve svobodném povolání především ve své dílně v Záměli u Vamberka, kde vytváří dřevěné plastiky, poloreliéfní loutky a objekty, sochy z kamene i ze dřeva a věnuje se řezbářství, grafice i malbě. Bližší informace: zde

 

Univerzitní profesor, narodil se v Záměli. 

 

Juraj Valsa (1933–2013) - byl český vysokoškolský pedagog a v letech 1990–1992 prorektor VUT v Brně. Vzdělán na gymnáziu v Kostelci nad Orlicí a Brně (1951 maturita), 1951–1956 Vojenská technická akademie v Brně (vojensko-inženýrský obor.

Zaměstnán:

Vojenská technická akademie v Brně - Katedra radiotechniky, od roku 1962 Katedra teoretické elektrotechniky a radiotechniky)
1960, 1962–1964, 1968–1971 Military Technical College v egyptské Alexandrii,
1974–1988 Výzkumný ústav elektrických strojů Brno (vedoucí odboru elektrických pohonů a výkonové elektroniky),
VUT v Brně (od roku 1988 Katedra teoretické a experimentální elektrotechniky, v letech 19910–1995 vedoucí katedry, 1990–1991 prorektor VUT v Brně, 1994–1997 proděkan Fakulty elektrotechniky a informatiky),
1993–1994 Waterloo University v kanadském Ontariu,