CHECKPOINT

Končí doba zbytečného obcházení úřadů, hodinová čekání či zdlouhavé dojíždění. Už si nikdo nemusí brát dovolenou, aby si jel vyřídit výpis z katastru nemovitostí do vzdáleného města. Končí pocit beznaděje člověka před kolosem státní byrokracie. Přichází Czech POINT, nejpohodlnější způsob, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi.
Czech POINT, neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde může každý člověk zažádat o výpis z veřejných i neveřejných rejstříků, podat podání, zažádat o datovou schránku, či provést autorizovanou konverzi na žádost. Czech POINT vám ušetří čas, nervy i peníze.

 

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

 

Pracoviště Czech POINT najdete na Obecním úřadě v Záměli čp. 158 . Je označeno výrazně logem projektu, které vidíte i na této stránce.

 

Obecně Czech POINT poskytuje následující služby:

Výpis z Katastru nemovitostí
Výpis z Obchodního rejstříku
Výpis z Živnostenského rejstříku
Výpis z Rejstříku trestů
Výpis z Rejstříku trestů právnických osob
Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb
Výpis z bodového hodnocení řidiče
Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
Výpis z insolvenčního rejstříku
Datové schránky
Autorizovaná konverze dokumentů
Centrální úložiště ověřovacích doložek
Úschovna systému Czech POINT
CzechPOINT@office
Czech POINT E-SHOP - výpisy poštou

 

Ceník služeb Czech POINT :

I. Katastr nemovitostí 100,- Kč za 1. stranu + 50,- Kč za každou další stranu
II. Obchodní rejstřík 100,- Kč za 1. stranu + 50,- Kč za každou další stranu
III. Živnostenský rejstřík 100,- Kč za 1. stranu + 50,- Kč za každou další stranu
IV. Bodové hodnocení z registru řidičů 100,- Kč za 1. stranu + 50,- Kč za každou další stranu
V. Seznam kvalifikovaných dodavatelů 100,- Kč za 1. stranu + 50,- Kč za každou další stranu
VI. Insolvenční rejstřík 100,- Kč za 1. stranu + 50,- Kč za každou další stranu
VII. Rejstřík trestů 100,- Kč za výpis, bez ohledu na počet stran
VIII. Autorizovaná konverze dokumentů na žádost 30,- Kč za každou i započatou stránku konvertované listiny
IX. Opětovné vydání přístupových údajů k datové schránce v průběhu 3 let 200,- Kč