Organizace

Vznik a zánik vybraných organizací a spolků v Záměli

 

SDH

11. listopadu 1873 vzplál zdejší mlýn a úplně jej zničil. Tato událost byla podmětem k úmyslnému založení „dobrovolného sboru hasičského“. Uběhlo 10 let od této události, když tehdejší zastupitelé obce v čele se starostou A. Hlaváčkem tak rozhodli dne 12.2.1883. Sbor zasahoval při požárech nejen v obci, ale i v okolních obcích např. v Kostelci nad Orlicí, v Merklovicích, v Potštejně.

Posláním sboru byla samaritánská činnost, která v roce 1951 přešla pod Československý červený kříž v Potštejně.

 

Český červený kříž

Československý červený kříž byl založen v roce 1951. Tehdejší občané Záměle, členové Československého červeného kříže, jezdili na schůze i lékařské přednášky do Potštejna. Až 20.3.1955 byla na podmět tehdejšího obvodního lékaře dr. Polhovnikova založena skupina v Záměli.

Po 50 letech svého působení ČČK pomalu spěje k zániku. V současné době ČČK má 30 členů (2006) z totho 11 nad 70 let.

 

Svaz žen – Mateřská škola

V roce 1956 se začala scházet skupina šesti žen až deseti žen, které usilovali o založení mateřské školy, což se jim podařilo. O pár let později se Svaz žen přejmenoval na Radu žen. V roce 1962 se vrátila k původnímu názvu Svaz žen.

Svaz se zapojoval do spolupráce se základní školou při tradičních dětských karnevalech, které byly vyhlášeny v celém okolí a v dalších akcí pro děti.

Svaz žen se rozpadl v roce 1990.

 

Český svaz včelařů

Včelařský spolek byl založen v roce 1919 v Záměli. Organizace se zabývá chovem včel, pořádá exkurze a semináře pro své členy. Hlavním účelem není med, jak se mnoho lidí domnívá, ale je to opylení rostlin. Členové v organizaci se starají o 350 včelstev.

 

ZO SVAZARM

Svazarm v Záměli byl založen v roce 1955. Jelikož v tehdejší době nebylo mnoho příležitostí zabavit hlavně mladé lidi na vesnici. Založení takové organizace byla příležitost nejen ke sportování, ale i k pobavení. Svazarm zřídil zájmové kroužky: střelecký, parašutistický a mototuristický. Hlavní činnosti svazarmu byly brané sporty (běh na jeden až dva kilometry, střelba ze vzduchovky nebo z malorážky, hod granátem, překonávání překážek – v terénu se zdolával kopce, řeka, potok), kdy se členové zúčastnili tehdejších dukelských a sokolovských závodů zhruba na území východočeského kraje. Jelikož na tyto soutěže bylo třeba přece jen trochu trénovat, a to hlavně střelbu, chodilo se v prvních letech střílet do Vodrance. Zhruba kolem roku 1960 byla postavena střelnice Pod Markem, která byla v tehdejší době nejlepší na rychnovském okrese.

Činnost ZO SVAZARM byla ukončena v 90. letech.

 

Střelnice

Zhruba kolem roku 1960 byla postavena střelnice Pod Markem. Střelnici provozoval Svazarm, který svoji činnosti ukončil v 90. letech.

Střelnice byla obnovena 1.9.2010.

 

SK Záměl

22.10.1963 byla založena Tělovýchovná jednota Sokol. Sportem v Záměli se občané zabývali již ve 30. letech, kdy v roce 1933 bylo vybudované hřiště Pod Markem.

Hlavní činností bylo cvičení dětí a dospělých. Ke cvičení se využíval sál místního tehdejšího hostince U Kopsů. V roce 1974 bylo rozhodnuto o výstavbě tělocvičny v akci „Z“ za účasti všech složek v Záměli. Na začátku roku 1979 byla tělocvična předána do užívání školy a místní TJ. TJ Sokol měl oddíl ZRTV (základní a rekreační tělesná výchova), stolního tenisu a volejbalu.

Po roce 1990 byl na TJ kladen velký nátlak ze strany Okresního sdružení sokolů, aby celá TJ vstoupila do Sokola. Od roku 1993 je organizace zaregistrovaná pod názvem TJ sportovní klub Záměl.

Zdroj: Obec Záměl almanach, 2006