Dotace


Z důvodu zatarasení koryta řeky Divoké Orlice ledovými krami poblíž lávky U vodníka a následného zvedání hladiny řeky se rozhodlo o rozrušení ledové celiny od soutoku Divoké Orlice se Zdobnicí k výše uvedenému ledovému záterasu. K rozrušení celin došlo ve dnech 24.2.-26.2.2012.
Děkujeme Královehradeckému kraji za poskytnutí finančního daru ve výši 20 000 Kč obci Záměl na dovybavení obojživelného transportéru PTS 10. Byly zakoupeny baterie 150Ah defence v počtu čtyř kusů.

 

Ve dnech 7.1.-8.1.2011 byli naši dobrovolní hasiči povoláni se zámělským pásovým obojživelným transportérem PTS-10 do vesnice Teplička u Karlových Varů, kde ledové jevy ohrožovaly občany. Poděkování patří Ladislavu Kapuciánovi a Miroslavu Dudkovi, kteří se výjezdu zúčastnili.
Dále děkujeme Královéhradeckému kraji za poskytnutí finančního daru ve výši 50000,- Kč obci Záměl na dovybavení PTS-10 kalovým čerpadlem Heron EMPH 80W a elektrocentrálou Heron EGM65 AVR 3E 6500W- ( foto).