Historie

1883 - Zřízen dobrovolný sbor hasičský o 37 členech pro zabezpečení obce před požáry, a byla zakoupena ruční stříkačka.

1934 - Dorostový ženský oddíl.

1939 - Předání motorové stříkačky sboru.

1941 - Pro sbor zakoupen osobní automobil k sanitní a příspřežní potřebě z prostředků sboru a obce.

1951 - Rozhodnutím státu zrušena samaritánská činnost.

1953 - Provedena změna z názvu Československý svaz hasičstva na Československý svaz požární ochrany.

1956 - ČSPO měla 30 členů z toho 1 ženu.

1981 - Zbourána zbrojnice.

1989 - Místo oslovení soudruh bylo zavedeno úřední oslovení bratr a sestra a členové se opět stali hasiči.

1992 - Obec zakoupila transportér PTS-10, který byl dopraven z Břeclavi.

1997 - Obec postižena povodní,členové SDH pomáhali při likvidaci následků.

1998 - Obec zakoupila nové auto AVIA a byla provedena jeho přestavba.

2000 - Další pohroma v podobě povodně, všichni kteří mohli, pomáhali. Na pomoc přijeli hasiči z Merklovic a Vamberka. Z ochotných mladých občanů bylo vytvořeno družstvo.

2002 - Zastupitelé rozhodli, aby spolu se zhotovením obecní vlajky a znaku obce Záměl byla na náklady obce zhotovena vlajka pro hasiče. Následovalo slavnostní posvěcení obou vlajek a znaku obce.

2003 - Zakoupeno vozidlo V3S, které bylo v červnu toho roku předvedeno na hasičské soutěži v útoku v Záměli. AVIA byla prodána.

2007 - Vznik devítičlenného ženského družstva.

2008 - Klubovna sboru přestěhována na Obecní úřad. Vybudován přístřešek nad zázemím určeným pro zajištění občerstvení na akcích pořádaných (nejen) sborem.

2009 - Vykopaná studna v areálu Pod Markem jako užitkový zdroj vody.

2010 - Zabezpečení studny na hřišti.

2012 - Zprovozněna nová hasičská zbrojnice v bývalém areálu mlýna, zakoupeny dýchací přístroje Saturn a obleky Fireman